Kursens innehåll

 • 1

  Innehåll

  • Agenda för dagen - 08:30-16:00

  • LIVE introduktion

  • Se projektfilmen för Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR)

  • Ett samverkansprojekt i samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Mind workout och Resilient mind

  • Vad innebär medveten närvaro?

  • Se vår film i elevupplägget - Medvetenhetsdiamanten

  • Rast

  • Vad innebär resiliens?

  • Inför övningen Uppmärksamhet på andetaget

  • Uppmärksamhet på andetaget

  • Utforskning Uppmärksamhet på andetaget

  • Ni kommer nu att få 10 minuter till att reflektera över er upplevelse av övningen

  • Neuroplasticitet

  • Se vår film i elevupplägget - Hjärnan

  • Forskning om medveten närvaro i skolan

  • Lunch med övning i medvetet ätande

  • Lunchövning: Tre medvetna tuggor

  • De nio attityderna inom medveten närvaro

  • Inför Citronövningen

  • Citronövningen

  • Utforskning efter Citronövningen

  • Ni kommer nu att få 10 minuter till att reflektera över er upplevelse av övningen

  • Rast

  • Inför Kroppscanning

  • Kroppscanning

  • Utforskning Kroppscanning

  • Hur du använder TMR-G-materialet

  • Diplom

  • Avslutning - Live

  • På den här länken hittar du TMR-G-materialet:

 • 2

  Extramaterial för dig som vill veta mer

  • Varande & Görande - sinnets två växlar

  • Arbetsuppgift kring mentalt görande och mentalt varande

  • Inför Medvetet ätande med popcorn

  • Medvetet ätande med popcorn

  • Utforskning efter Medvetet ätande med popcorn

  • Presentation Katarina Laundy

  • Presentation Elin Borg

  • För dig som vill fortsätta med fler övningar