Kursens innehåll

 • 1

  Innehåll

  • Agenda för dagen - 15:30-19:30

  • LIVE introduktion kl. 15:30-15:45 - Gå in mellan 15:00-15:30 för att bekanta dig med systemet innan mötet startar.

  • Deltagarinformation för dig att fylla i

  • Presentation Elin Borg

  • Presentation Katarina Laundy

  • Se projektfilmen för Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR)

  • Ett samverkansprojekt i samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Mind workout och Resilient mind

  • Vad innebär medveten närvaro?

  • Se vår film i elevupplägget - Medvetenhetsdiamanten

  • Rast

  • Vad innebär resiliens?

  • Inför övningen Uppmärksamhet på andetaget

  • Uppmärksamhet på andetaget

  • Utforskning Uppmärksamhet på andetaget

  • Ni kommer nu att få 10 minuter till att reflektera över er upplevelse av övningen

  • Neuroplasticitet

  • Se vår film i elevupplägget - Hjärnan

  • Forskning om medveten närvaro i skolan

  • Avslutning - LIVE kl. 19:15-19:30

  • Anmäl dig till och läs mer om vår femdagars Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

  • Övning i medvetet ätande

  • Övning: Tre medvetna tuggor